POMNIK KONSTYTUCJI 3 MAJA

Plan parku z uwzględnieniem pomnika Konstytucji 3 Maja

    Jutro będziemy obchodzić Święto 3 Maja. Uroczystości zaplanowano w Parku Dziekońskiej. Warto więc przypomnieć, że w Białymstoku istnieje Pomnik Konstytucji 3 Maja.

Znajduje się on w Zwierzyńcu, między ZOO i ul. Zwierzyniecką. Powstał w 1921r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 130 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.  Wtedy to na na niewielkim wzgórzu uroczyście zasadzono trzy dęby, okalając je kręgiem 11 drzew lipowych. Kompozycję zaakcentowano  pięcioma alejkami, kierującymi się ku dębom. Nazwę "Zwierzyniec" zmieniono na "Park 3 Maja".

Miejsce to jest nieznane większości Białostoczan. Wiąże się z tragicznym losem Polski, dla której okres niepodległości międzywojnia był krótką chwilą przerwy w dwustuletniej niewoli.

Historia Święta Konstytucji 3 Maja liczy sobie 215 lat, ale obchodzono je tylko przez trzy dekady. Ustanowione zostało świętem 5 maja 1791 r., natomiast już w 1795 r. nastąpił III rozbiór Polski.

W 1919 r., czyli rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sejm przywrócił święto. W 1946r., po II wojnie światowej, znowu zostało zakazane na niemal pół wieku. Prosowieckie władze, starając się zatrzeć wszystko, co wiązało sie z niepodległością, dążyły do zatarcia materialnych śladów symbolu wolności Polski – Konstytucji 3 Maja i upamiętniającego ją zielonego pomnika. Zmieniono przebieg dróg tak, by omijały Dęby 3 Maja. Kiedy dwie okalające lipy uschły, nie uzupełniono ich. Okrągła alejka wokół dębów została zatarta.  Zaniechano pielęgnacji drzew, które jednak przetrwały. 

Miejsce, choć zaniedbane, istnieje.

Należy przywrócić mu dawną świetność i odtworzyć na mapie pamięci miasta.

Adam Turecki

Wydział Architektury PB

 

Społeczny Komitet Opieki nad Pomnikiem Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku

APEL
Zbliża się święto 3 Maja. Uczczono je po odzyskaniu niepodległości w 1919r. tworząc w Zwierzyńcu zielony Pomnik Konstytucji 3 Maja - ulokowane na wzgórzu trzy dęby w kręgu jedenastu lip.
Po II wojnie światowej zakazano oficjalnych obchodów tego święta, próbowano wymazać wszystko co się z nim wiąże z pamięci białostoczan. A jednak, choć zaniechano pielęgnacji "historycznych" drzew, te jednak w większości przetrwały. I wciąż czekają na pomoc, ponowne okrycie, włączenie tego wyjątkowego miejsca pamięci narodowej do obchodów rocznic.
W 2006r. z inicjatywy "Forum Białystok Jutra" powstał Społeczny Komitet Opieki nad Pomnikiem dążący do odtworzenia kształtu nadanego mu międzywojniu. Honorowy patronat objął Ryszard Kaczorowski, były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem jest Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Wykonano projekt, w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace porządkowe, tak by uroczystości w tym dniu mogły odbyć się pod pomnikiem. Część kosztów pokryje Urząd Miejski, jednak jest ich za mało i dlatego zwracamy się do mieszkańców Białymstoku o poparcie i przekazanie datków na odnowę pomnika na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku
KB SA o/ Białystok
59 1500 1344 1213 4004 9787 0000
hasło: Pomnik 3 Maja

Pomóżcie w odbudowie i przywróceniu pamięci białostoczan zapomnianego miejsca - Pomnika Konstytucji 3 Maja.

Społeczny Komitet Opieki nad Pomnikiem Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku
przewodniczący:
Ryszard Kaczorowski
członkowie:
Bartosz Czarnecki
prof. Adam Dobroński
Małgorzata Dolistowska
Wojciech Hołownia
Krzysztof Kucharczyk
Krzysztof Kulesza
Grażyna Milewska-Dąbrowska
Lech Pilecki
Wojciech Szelachowski
Tadeusz Truskolaski
Adam Turecki
Komitet jest społeczną otwartą organizacją i gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się.

W kwietniu 2007 r. dzięki pomocy władz Miasta Białegostoku przywrócono pomnik mieszkańcom miasta. Uporządkowano miejsce, wykonano alejkę otaczającą dęby, dosadzono trzy brakujące lipy oraz ustawiono tablicę pamiatkową. Dzięki temu możemy w tym roku zaprosić wszystkich mieszkańców na - "Uroczystość przywrócenia pamięci Pomnika Konstytucji 3-go maja" , która odbędzie się w dniu 3 maja 2007 r. o godz. 14 - tej.
Serdecznie zapraszamy

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej na budowę pomnika ....