Propozycja zagospodarowania obiektów "Starej Fabryki" przy ul. Augustowskiej.

Praca dyplomowa


Emilia
Dawidowicz


Joanna
Szymborska

Promotor: dr inż.arch.Adam Turecki
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Nasz dyplom to propozycja adaptacji zabytkowych budynków przemysłowych przy ul. Augustowskiej w Białymstoku - dawnej fabryki Nowika.Proponujemy stworzenie w nich zespołu łączącego obiekty kultury i rozrywki oraz handlu i usług.
W opracowaniu architektonicznym naszym celem było wydobycie klimatu kameralnej , wtopionej w zieleń, ceglanej zabudowy dawnej fabryki, adaptację budynków jeszcze istniejących i rekonstrukcję tego co już wyburzono, oraz częściową modernizację i uporządkowanie niefortunnych zmian.
Szczególnie ważne było połączenie architektury z otaczającą przyrodą - zielenią łączącą Zwierzyniec z parkiem który powstanie w dolinie rzeki Białej i stawem przy którym projektujemy otwarty pawilon wystawienniczy, scenę umożliwiającą urządzanie koncertów i przedstawień na świeżym powietrzu oraz małą przystań z łódkami.

Adaptacje zabytkowych budynków fabryki :

- Hala szedowa - wytworzenie dwóch obsługujących ciągów komunikacyjnych wewnątrz, podział na lokale handlowe( 40-150m2). Południowe zakończenie hali szedowej- kręgielnia; wizualne połączenie z halą szedową i pokazanie imponującej konstrukcji sklepienia - łupiny walcowe.
- Dawna kotłownia - klub muzyczny
- Dawna wieża ciśnień- galeria włókiennictwa oraz funkcja widokowa
- Budynek pod wieżą - nowy obiekt odtwarzający dawną formę, galeria włókiennictwa oraz czasowe przedszkole.
- Dawna wykańczalnia i magazyn - połączone w nową jedną bryłę na galerię sztuki powiązanie z funkcją konferencyjną i gastronomiczną (od strony stawu)
- Nowy obiekt -budynek kina wraz z kinem letnim - zachowujące klimat otaczających obiektów
- Dawna hala od ul . Augustowskiej - funkcja biurowa