NASZE PROGRAMY

Prezentujemy tutaj nasze programy rewitalizacji miasta i regionu:

1.Przebudzenie Centrum Białegostoku

Aby ożywić Białystok niezbędne są przede wszystkim zmiany w obecnym funkcjonowaniu jego centrum.
Miasto nie ma w centrum "serca miasta" - tzn. takiego miejsca gdzie jest rynek otoczony zabytkowymi kamieniczkami, tętniący życiem i zdarzeniami nawet po zamknięciu licznych tu banków i instytucji. Wieczorem i w dni świąteczne, życie mieszkańców koncentruje się w byle jakich wielkich osiedlach pełniących przede wszystkim funkcje sypialni...

2.Stara Fabryka przy ul. Augustowskiej

Zespół fabryczny przy Augustowskiej jest istotnym składnikiem ponad stuletniego współuczestnictwa Białegostoku w procesie industrializacji Europy. Potrafiliśmy wtedy tworzyć nowoczesne gałęzie gospodarki. Konkurowaliśmy skutecznie z przemysłem Anglii, Francji i Niemiec. W XIX i XX w. mała kilkutysięczna osada przy rezydencji Branickich przemieniła się w stutysięczne przemysłowe miasto...

3.Rewitalizacja Obszarów Wiejskich Podlasia

Celem programu Dom Podlaski jest rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich. Program obejmuje swoim działaniem miejscowości wiejskie Podlasia, gdzie pozostało jeszcze dużo charakterystycznych drewnianych domów, często w opłakanym stanie technicznym. Obecnie stosowane metody prac remontowych i modernizacyjnych (np. docieplanie sidingiem), niszczą unikalny charakter architektury Podlasia...

4.Program Ciekawe Miejsca

Założenia programu są proste, każdy budynek czy miejsce które ma swoją wielką czy małą historię otrzymuje tabliczkę informacyjną z nr. SMS, po połączeniu z którym otrzymujecie Państwo informację o jego historii, czy ciekawym wydarzeniu związanym z tym miejscem...

5.Białostocka Szkoła Muratorska

Ciągle, natomiast, nie potrafimy docenić znaczenia dużej grupy obiektów istniejących w Białymstoku i w województwie. Podobne obiekty można spotkać w wielu miejscach Polski i Europy, ale w przeciwieństwie do naszego regionu występują tam sporadycznie. Są to budynki licowane żółtą i czerwoną cegłą...

6.Park Sztuki

Białystok ma unikalny w skali kraju zespół zieleni parkowej.
Początkiem stała się wyjątkowa i jedna z największych osiemnastowiecznych kompozycji ogrodowo-urbanistycznych z czasów Branickich. Uzupełniano ją i powiększano o kolejne fragmenty. Po wojnie stworzono Park Centralny.Proponujemy niewielkie powiększenie zachodniej części Parku...