Reprezentujemy różne środowiska i doświadczenia życiowe. Jesteśmy związani z Białymstokiem i Podlasiem od wielu lat. Połączyła nas wspólna wizja ożywienia tego miasta i regionu, szczególnie aktualna obecnie w momencie wejścia Polski do wspólnej Europy. Uważamy, że bez aktywnego zaangażowania mieszkańców miasta i regionu w jego rozwój, bez obudzenia wśród mieszkańców Podlasia dumy ze swojego dziedzictwa kulturowego i przeszłości dalej będziemy stanowili już nie Polskę B , ale zapomniane peryferia Europy. Jeśli my wspólnie jako społeczeństwo obywatelskie nie podejmiemy tego wyzwania to za kilkanaście lat centrum Białegostoku stanie się handlową i kulturalną pustynią, w okolicach wiejskich Podlasia zniknie jego unikalna architektura.

Bartosz Czarnecki

dr inż.arch., ur. 1968, architekt, urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, gdzie obecnie pracuje. Zajmuje się problematyką kształtowania przestrzeni publicznych, urbanistyką małych miast, narzędziami urbanistyki i planowania przestrzennego. Współautor i autor projektów architektonicznych, urbanistycznych i opracowań planistycznych, około 40 publikacji, laureat kilku konkursów urbanistycznych. Ostatnio opublikował wspólnie z socjologiem Waldemarem Siemińskim książkę pt. "Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej". Uprawniony urbanista, współpracuje z redakcją miesięcznika "Architektura-Murator", prowadzi także zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Członek SARP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Wojciech Hołownia

inż. budowlany, ur. w 1949r. w Białymstoku. Od 1973 r. pracuje w budownictwie w kraju i zagranicą. W latach 1992 r. do 2001 r. współpracował z amerykańską fundacją CHF (Cooperative Housing Foundation) w jej programach rozwoju lokalnego realizowanych ze środków USAID w Polsce. Współzałożyciel oraz członek założonego w 1998 r. Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji - ogólnopolskiej organizacji zajmującej się propagowaniem i praktycznym działaniem w dziedzinie odnowy i ożywienia polskich miast. Autor kilkunastu artykułów o rozwoju lokalnym w "Kurierze Porannym" i "Gazecie Wyborczej" w Białymstoku.

Adam Turecki,

dr.inż. arch., ur.17.01.1956r. w Białymstoku, absolwent Wydziału Architektury w Warszawie. W następnych latach okazjonalna współpraca projektowa z architektami z Frankfurtu nad Menem Od 1990 zatrudniony na Wydziale Architektury PBw Katedrze Projektowania Architektonicznego. 1999r. - doktorat z historii rozwoju urbanistycznego Białegostoku pt. " Wpływ koncepcji urbanistycznej z "Plan du chateau et de la Ville de Białystok avec ses environs" na rozwój przestrzenny centrum Białegostoku". Autor i współautor publikacji naukowych i polemicznych artykułów w lokalnej prasie. Zainteresowania: urbanistyka, architektura energooszczędna, historia Białegostoku, fenomen "szkoły", dziedzictwo industrialne Białegostoku. Hobby - remont i adaptacja własnego, zabyktowego wiatraka koło Studzianek w gm. Wasilków.

Jesteśmy zainteresowani wszelkimi działaniami prowadzącymi do przemian społecznych i gospodarczych powodujących poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Chodzi o wyprowadzanie obszarów, części miast, dzielnic, mniejszych jednostek przestrzennych ze stanu kryzysowego, zapewnianie im rozwoju. Tak złożone procesy , niezależnie od tego , jakich struktur przestrzennych dotyczą, zawsze mają charakter długoterminowy i interdyscyplinarny. Wymagają profesjonalnych programów rewitalizacyjnych, które w efekcie wywołują ożywienie gospodarcze i społeczne tak jak to ma miejsce od lat w krajach Europy Zachodniej.