Rewitalizacja Obszarów Wiejskich
Program Dom Podlaski

Celem programu Dom Podlaski jest rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich. Program obejmuje swoim działaniem miejscowości wiejskie Podlasia, gdzie pozostało jeszcze dużo charakterystycznych drewnianych domów, często w opłakanym stanie technicznym. Obecnie stosowane metody prac remontowych i modernizacyjnych (np. docieplanie sidingiem), niszczą unikalny charakter architektury Podlasia.

Nasza program zakłada systemowy powrót do wartościowej miejscowej architektury przy modernizacji i budowie domów na wsi, zastosowanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych (np. drewnianej szalówki) i zapomnianych już detali architektonicznych. Modernizacja wnętrz z użyciem nowoczesnych technologii pozwoli na większy komfort zamieszkania, a tradycyjna architektura i elewacja wzbogaci wygląd domów i przywróci im ich piękno. Podniesie to tym samym atrakcyjność regionu, podkreślając jego unikalność w skali kraju i Europy.

Osobnym programem należy objąć zapomniane podlaskie miasta i miasteczka. Poprzez kompleksowy program rewitalizacji rynków i zasobów mieszkalnych mogą one odzyskać swoją dawną świetność i tym samym zapewnić sobie nowy bodziec lokalnego rozwoju.

PROGRAM DZIAŁANIA

Utworzenie Podlaskiego Biura ROW - operatora rewitalizacji zajmującego się opracowaniem, wdrażaniem i koordynacją programów w gminach. Biuro to będzie współpracować z:

Gminami

Firmami prywatnymi

Mieszkańcami i klientami


Program Dom Podlaski wymaga aktywnego uczestnictwa w nim społeczności lokalnej, a przede wszystkim obudzenia w mieszkańcach poczucia dumy ze swojej kultury i dziedzictwa.
Jesteśmy unikalnym regionem w kraju i w Europie, gdzie od wieków współżyją ze sobą w zgodzie narody tworząc wspólną kulturę. W świadomości Polaków zaczynamy również być postrzegani jako ostatni skrawek Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Potrzebna jest promocja tego regionu, ukształtowanie w świadomości Polaków Podlasia jako miejsca wyjątkowego w Polsce. Miejsca unikalnych walorów . Wszak UE to obszar "małych ojczyzn", im będą one bogatsze i bardziej zadbane tym większy będzie nasz wkład do Zjednoczonej Europy.
Najbliższe lata będą decydujące dla funkcjonowania regionu podlaskiego na całe lata. Mamy dużo atutów, które właściwie wykorzystane mogą pomóc w rozwoju województwa i wzroście zamożności jego mieszkańców. Jednak bez aktywnego włączenia się do działania ludzi twórczych, tych wszystkich którym leży na sercu zmiana wizerunku Podlasia w Polsce i na świecie, będziemy dalej jednym z najuboższych regionów w Polsce i w Europie.

Wojciech Hołownia

Więcej interesujących informacji o architekturze Podlasia znajdziecie Państwo na stronie Pani dr inż.arch. Jadwigi C.Żarnowieckiej - www.pb.bialystok.pl/zarnowiecka