Sprawozdanie


30.06.2007
Społeczny Komitet
Opieki nad Pomnikiem Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku
ul. Mickiewicza 27/21
15-213 Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

-Celem zbiórki publicznej (zezwolenie: OrN.IV.5022-23/2007) była odbudowa i przywrócenie pamięci białostoczan zapomnianego miejsca - Pomnika Konstytucji 3 Maja.
-Zbiórka miała wyłącznie formę przelewów bankowych na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku
KB SA o/ Białystok
59 1500 1344 1213 4004 9787 0000 hasło: Pomnik 3 Maja
w terminie 23.04.2007-31.05.2007 - Zebrano 2100-zł (dwa tysiące sto zł.)
-Cała powyższa kwota została, po dyspozycji Komitetu, przelana przez UM w Białymstoku na konto firmy "MSG Granit" w Zabłudowiu jako należność za wykonanie kamienia upamiętniającego powstanie pomnika Konstytucji 3-go maja.
-Kosztem przeprowadzenia zbiórki publicznej była opłata skarbowa w wysokości 82 zł
-Miejscem publikacji sprawozdania jest strona internetowa: www.miastojutra.pb.bialystok.pl

Adam Turecki